Privacy en WGBO

Uw persoonsgegevens

U bent in behandeling of traint bij FysioZuid. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij gegevens van u. Gegevens die noodzakelijk zijn om u zo goed mogelijk te begeleiden. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met uw gegevens om; ze zijn immers privé. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen FysioZuid op dezelfde manier met uw gegevens omgaan, hanteren we een privacyreglement.

 

Waarom is een privacyreglement nodig?

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staan regels opgenomen over het gebruiken van persoonsgegevens. Het is vooral gericht op versterking van de positie van de patient en is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen - inclusief onderzoek en advies - die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en het verbeteren van zijn gezondheid. Behalve de rechten van de individuele patient zijn in de wet ook artikelen te vinden die een relatie hebben met de kwaliteit van de zorg. 

Om ons werk goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat we gegevens van u vastleggen. Dat doen wij met behulp van een administratieprogramma en in FysioRoadMap. U kunt ervan uitgaan dat FysioZuid zorgvuldig met uw gegevens omgaat, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet meer gegevens van u gevraagd worden dan noodzakelijk is. Ook hebben medewerkers die uw gegevens mogen inzien en verwerken een geheimhoudingsplicht.

 

Privacyreglement

Wij hanteren onderstaand Privacyreglement zoals het KNGF dit voor haar leden heeft geformuleerd.

Voor het benaderen van de patiëntgegevens geldt, dat:

  1. de behandelend fysiotherapeut de gegevens onderhoudt
  2. een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier
  3. de NAW-gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden NAW-gegevens door de fysiotherapeuten ontoegankelijk gemaakt
  4. bij een eventuele overdracht aan een andere zorgverlener de rapportages opgestuurd worden, na toestemming van de patiënt. De goedkeuring van de patiënt wordt aangevinkt in FysioRoadMap
  5. indien er overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met de patiënt. Deze goedkeuring van de patiënt wordt aangevinkt in FysioRoadMap
  6. het patiënten niet is toegestaan om de computers te bedienen (zie huisreglement), zodat zij geen toegang hebben tot andere patiëntgegevens
  7. de patiënt ten allen tijde recht heeft op inzage in zijn patiëntendossier
  8. de patiënt het recht op een afschrift van zijn patiëntdossier heeft
  9. de patiëntgegevens minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard worden
  10. vernietiging van de patiëntgegevens wordt gedaan door versnippering of door een gecertificeerde instelling

Kijk voor de gehele omschrijving op: https://www.fysionet-evidencebased.nl/index.php/richtlijnen/richtlijnen/fysiotherapeutische-dossiervoering/verantwoording-en-toelichting/c-omgaan-met-dossiervoering/c-2-1-wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-wgbo

 

Inzage

Wilt u inzage in uw gegevens dan kan dat. U kunt uw schriftelijke verzoek hiertoe sturen aan onderstaand adres.

FysioZuid
De Leemhorst 1
7609 LA Almelo
T: 0546-820892
E: info@fysiozuid.nl

Openingstijden

Maandag 07.30 – 21.00 uur
Dinsdag  07.30 – 21.30 uur
Woensdag 07.30 – 22.00 uur
Donderdag   08.00 – 21.00 uur
Vrijdag       07.30 – 17.30 uur
 

Contactgegevens