Update Corona en opschalen fysiotherapie

Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis.
 
In een nauwe samenwerking tussen het KNGF, de SKF, PPN en de NVvP is het triage stappenplan tot stand gekomen.
Het is een antwoord op de vele vragen die op dit moment leven bij zorgverleners in de eerstelijn over het opschalen van hun werkzaamheden. Immers, noodzakelijke zorg (voor zowel voormalig coronapatiënten als andere patiënten) wordt op dit moment uitgesteld en patiënten zelf vertonen zorgmijdend gedrag vanwege vermeende besmettingsrisico’s. We zien dat uitstel van zorg kan leiden tot irreversibel functieverlies bij patiënten. Met dit triage stappenplan willen we de paramedische zorg in Nederland op een veilige en verantwoorde wijze opschalen.
NB: Dit document is een leidraad, een advies ter ondersteuning van de professionele afweging.