Fysio Collectief Almelo! informatie vergoedingen na Covid-19 besmetting.

Deze herstelzorg na een Covid-19 besmetting kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De herstelzorg wordt tot 1 augustus 2021 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket.
Een belangrijke voorwaarde is de bereidheid van patiënten om mee te doen aan onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

Maximaal aantal behandelingen in 6 maanden tijd. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is.
Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt:
Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
Ergotherapie: maximaal 10 uur
Diëtetiek: maximaal 7 uur
Logopedie: geen maximum

Wie komt in aanmerking voor deze herstelzorg? Mensen die ernstige COVID-19 hebben gehad, kunnen tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren.
Voorbeelden van klachten zijn: benauwdheid, conditiegebrek, vermoeidheid, spierpijn of geheugen- en concentratieproblemen. Bij beperkingen kan het gaan om niet kunnen traplopen, problemen hebben met zelfverzorging, slechts kleine afstanden kunnen lopen, geen boodschappen kunnen doen, of je werk niet kunnen doen. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van paramedische herstelzorg.
De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis.

Verwijzing voor paramedische herstelzorg De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft.
Voor paramedische herstelzorg die is gestart op of na 1 november 2020, geldt dat er een periode van maximaal 4 maanden mag zitten tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.
Na verwijzing moet de 1e behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden. Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020, geldt geen maximumperiode tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.
De maximale periode van behandeling is 6 maanden.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedische-herst...