Fysio Collectief Almelo! Covid zorg

Return-to-Play-aanbevelingen voor sporters na COVID-19
Uw fysiotherapeut kan door middel van testen meten of er sprake is van verminderde inspanningsmogelijkheden.
Indien een wedstrijdsporter blijvende moeite houdt om zijn oude niveau te halen is het misschien wijselijk om een consult te vragen bij de sportarts of longarts.
Zij kunnen bepalen of er sprake is van een beperking in de maximale belasting.
De sportarts kan onderzoek uitvoeren naar de cardiovasculaire belastbaarheid zodat de sporter beter begeleidt kan worden in zijn opbouw.
De longarts kan bepalen in hoeverre de longen oorzaak zijn in de beperkingen tot het behalen van het oude niveau.
De gespecialiseerde fysiotherapeuten van het FCA en uw huisarts kunnen u adviseren wat te doen bij aanhoudende klachten en waar nodig adviseren contact op te nemen met een specialist.
Indicaties voor een verwijzing naar een sportarts zijn: Afwijkend beloop in het herstel, nevenproblematiek als cardiale, longproblematiek, uitblijven van fysieke fitheid in dagelijks leven, sport en werk.
De sportarts kan u bij deze aanhoudende beperkingen, in samenwerking met uw fysiotherapeut, verder in adviseren.