E-health binnen FysioZuid

E-health biedt volop kansen voor fysiotherapeuten om hun service / bereikbaarheid te verbeteren, de kwaliteit van zorg te optimaliseren en zorg op een meer efficiënte manier te organiseren.

E-health binnen de fysiotherapie

Binnen de gezondheidszorg gaat e-health voor een verandering van werkwijze zorgen. De ontwikkelingen gaan snel waardoor het moeilijk is om exact aan te geven waar de fysiotherapie over 5 jaar staat.

Definitie e-health

E-health wordt gedefinieerd als het gebruik van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Voor de fysiotherapie zijn de volgende toepassingen te noemen:

  • apps en websites waarmee de cliënt bijvoorbeeld in staat gesteld wordt meer regie over z’n eigen aandoening te voeren;
  • interactie tussen fysiotherapeut en cliënt, zoals online afspraken maken, e-consults;
  • ondersteuning bij diagnostiek voor fysiotherapeuten;
  • ondersteuning van de behandeling zoals oefeningen thuis, monitoring en meetinstrumenten met sensoren (Wii, Kinect);
  • e-health tussen zorgverleners onderling (zoals expertconsult op afstand).

Huidige en toekomstige toepassingen

In de toekomst zal er meer behoefte bij cliënten ontstaan om op digitale wijze contact met de fysiotherapeut te kunnen hebben. Daarnaast wordt door het grote gebruik van smartphones en tablets de cliënt beter in staat gesteld regie over zijn eigen gezondheid te voeren.

Welke toepassingen zijn er al beschikbaar:

  • de cliënt heeft inzage in zijn of haar eigen behandelplan;
  • een e-consult via mail, telefoon of videoverbinding, waarbij er geen fysiek contact is tussen therapeut en cliënt;
  • digitaal aangeboden oefeningen;
  • informerende en interactieve apps en websites.

Veel van deze toepassingen moeten nog verder ontwikkeld worden om integratie binnen het cliëntendossier te realiseren.

Risico’s maar vooral kansen van e-health

Voor de meeste bestaande toepassingen is nog onvoldoende hard bewijs van positieve of negatieve effecten op kwaliteit van zorg, cliënttevredenheid of uitkomstmaten zoals tijd- en kostenbesparingen. Dit pleit enerzijds voor een kritische houding ten opzichte van met

name complexe e-health interventies, zoals bijvoorbeeld zorg op afstand in plaats van face to face zorgverlening. Anderzijds mag dit geen drempels opwerpen voor innovatie en in gebruik nemen van vernieuwende toepassingen, die hun waarde nog moeten bewijzen.

In onze praktijk FysioZuid passen wij E-Health toe momenteel middels Physitrack. Physitrack is een digitaal oefenprogramma dat u helpt patiënten beter voor te lichten en te motiveren door middel van oefenvideo’s. Instructies op papier meegeven aan de patiënt heeft als

nadeel dat het soms niet geheel duidelijk is voor de patiënt hoe een bepaalde oefening moet worden. Bovendien kan iemand dit papier per ongeluk kwijtraken. Physitrack is gemaakt om deze problemen op te lossen. Met keuze uit bijna 1.700 Nederlands gesproken oefenvideo’s

kunt u voor al uw patiënten een uniek programma samenstellen. Uw patiënt krijgt inloggegevens waar hij/zij mee in kan loggen via de website. Per dag staat genoteerd welke oefeningen de patiënt uit moet voeren, hoe vaak deze herhaald moeten worden en hoeveel sets er gedaan moeten worden.

Elk filmpje bevat een uitleg die te lezen, te horen en te zien is. Wanneer de oefening is uitgevoerd klikt de patiënt op ‘Voltooid’ en voegt eventuele opmerkingen/(pijn)klachten toe. Om ervoor te zorgen dat uw patiënt de oefeningen ook daadwerkelijk uitvoert, ontvangt hij/zij een notificatie van het moment dat er geoefend moet worden. Zo blijft de fysiotherapeut bij FysioZuid met Physitrack o.a. op de hoogte van de voortgang en eventuele klachten van uw patiënt.

Wilt u meer informatie over E- health bij FysioZuid dan kunt u altijd contact met ons opnemen via

info@fysiozuid.nl en/of ons bellen op 0546-820892.