DATA verzameling KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzamelt behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling, en wetenschappelijk onderzoek.
Zo werken we aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg.
Fysiotherapeuten werken met elektronische patiëntendossiers (EPDs). In een patiëntendossier staat bijvoorbeeld welke klachten een patiënt heeft, hoe en wanneer de patiënt behandeld wordt en wat de resultaten zijn.
Alleen behandelende fysiotherapeuten en patiënten zelf hebben toegang tot dit dossier.

Welke gegevens worden gebruikt?
Als je, via jouw fysiotherapeut, toestemming geeft voor dataverzameling in de LDF worden data over jouw fysiotherapeutische behandeling via een beveiligde verbinding naar de LDF gestuurd.
Het is in de LDF niet nodig om te weten wie jij precies bent. Jouw naam en contactinformatie ontvangen we daarom niet.

Het KNGF is eigenaar van de LDF en eindverantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging. Om deze beveiliging goed te borgen werken we samen met Mediquest, die de LDF en haar data beheert. Mediquest is gecertificeerd voor informatiebeveiliging. 

Zie voor uitgebreide informatie: https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/informatie-vo....

Als u hierover vragen heeft kunt u deze stellen bij uw fysiotherapeut.